• Míng Dé SùShí

  • Loading...
  • White Vegan
Vegan
Chinese

明德 is a vegan restaurant that replaced the previously here Zhi Hui. Open Mon-Sun 11:00am-9:00pm.


Venue map for Míng Dé SùShí
© OpenStreetMap contributors